Impresum

Webová stránku prevádzkuje:

Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft.
4201 Hajdúszoboszló, Pf.: 178
Telefón: +36 52 362 956
Fax: +36 52 362 956
E-mail: turizmus@hajduszoboszlo.hu

Zodpovedný vydavateľ:
Enikő Lévay konateľ
+36 30/868-0413

Design:

Klára Stróbel
SK&CO Services Kft.
1023 Budapest, Zsigmond tér 10.
Telefón: +36 1 998 0627
E-mail: contact@skandco.cc
Web: http://www.skandco.cc

webový dizajn (image a grafický dizajn):

2Pixels Studio
Mobil: +36 70 3691 391
E-mail: info@2pixels.hu
Web: 2pixels.hu

Vývoj webu (programovanie a technická správa):

Bábelhal Webstudio
Mobil: +36 20 3888 458
E-mail: info@babelhal.hu
Web: babelhal.hu

Hosting provider

Bábelhal Webstudio Kft.
8360 Keszthely, Honvéd street 17/2
Telephone: +36 83 777 603
E-mail: info@babelhal.hu

Zdieľanie