História mesta

Mesto Hajdúszoboszló ako liečebné miesto a rekreačné stredisko, ako aj termálna voda v Hajdúszoboszló majú narodeniny rovnako 26.októbra 1925. Týmto dňom sa odovzdala do rúk mesta záloha budúcnosti.

Je to deň vytrysknutia „tekutého zlata” na povrch, čo bolo rozhodujúce z hľadiska turizmu pre život malého mestečka poľnohospodárskeho rázu, ktorý poskytol nové možnosti k jeho rozvoju. Dvaja geológovia, Dr. Ferenc Bőhm a Dr. Ferenc Pávai Vajna po odôvodnených výskumoch vyznačili miesto skúšobného vrtu v Hajdúszoboszló. Povolenie potrebné k vŕtaniu získali viac ako rok pred týmto význačným dňom, potom v dôsledku ich práce z vytryskla z hĺbky 1090,87 metrov termálna voda s teplotou 73 °C. Týmto dňom sa začal nový život mesta Hajdúszoboszló, čo sa vtedy ešte obyvatelia mesta Hajdúszoboszló ani neuvedomovali.

Termálna voda

Zo začiatku mesto ani nevedelo, čo by sa mohlo začať s množstvom vody, ktoré nepretržite vyvieralo na povrch. Na základe skúseností miestnych ľudí sa však do popredia dostala možnosť využitia vody, veď muži sa v nej kúpali, zatiaľ čo ženy v nej začali prať a pociťovali jej dobré účinky aj týmto spôsobom. Zvesť o liečivej vode sa rovnako rýchlo šírila v okolí mesta a v štáte. To vyvolalo aj pozornosť odborníkov a onedlho sa začal zdĺhavý postup analýz, ktorých výsledky a iné vedecké posúdenia preukázali, že sa mesto Hajdúszoboszlódostalo k termálnej vode s liečivým účinkom. Dôsledkom toho bolo prijaté rozhodnutie o výstavbe kúpeľov.

Medzinárodne uznané liečebné miesto

V dôsledku dosvedčených liečivých účinkov a plynulých rozvojových prác sa mesto stalo liečebným miestom uznaným aj na medzinárodnej úrovni. Ponuka poskytovateľov turistických služieb kúpeľov a mesta sa stále prispôsobuje vytvoreným trendom, ktoré sa spájajú s tradičnými liečebnýmipostupmi. Vďaka tomu existuje široká ponuka v oblasti zdravotného turizmu.

Hostia, ktorí sem prichádzajú si môžu popri termálnej vode užívať súčasne aj navrhnuté blahodarne účinky liečebných ošetrení a v rámci rekreácie si môžu vyskúšať prístupné welnesové a fitnesové služby patriace k dnešnému životnému štýlu. Hajdúszoboszló je ideálnym turistickým cieľovým miestom nielen pre ľudí túžiacich po liečbe, ale aj pre tých ľudí, ktorí si zachovávajú svoje zdravie a túžia po jemnom masírovaní.

Liečivá sila vody, jej použitie

Vyzdravenie, pociťované pri použití termálnej vody zásadne spočíva v zložení vody v Hajdúszoboszló. Okrem účinnosti zložiek vody aj ošetrovania podporované odbornými znalosťami a skúsenosťami vyvíjajú liečivé účinky v prípade nasledujúcich ochorení:

Zdieľanie