Léčitelství

Město Hajdúszoboszló díky blahodarním účinkům své termální vody je známé již od roku 1932 a současně je uznaným léčebným střediskem.

Příznivé účinky vody osvědčují výzkumy a početní množství vyléčených pacientů. Celostátní popularita lázní města se rychlo prokázala, zatím co odborného uznání lázní bylo uděleno již 7 let po vytryskání termální vody.

Termální voda a léčba

Termální voda a léčební postupy používané v městě Hajdúszoboszló díky poznatkům a odborným zkušenostem, které se nashromáždili v průběhu desetiletí, jsou vhodné k léčení různých onemoc- nění, ke zmírnění potíží. Léčivý účinek termální vody Hajdúszoboszló osvědčuje velký počet vyléčených pacientů a hostů, kteří sa vracejí v průběhu dlouhých let. Léčba, i když v prvotní formě, ale již od prvního období existovala v městě. Lékařské oddělení lázní bylo první raz odevzdané v roce 1935, v této budově byla zařízená místnost pro oddychování, pro masáž, dále lékařská ambulance, inhalační místnost, dva kryté termální bazény a hala na pití vody.

Posoudění zdravotního stavu

Před používáním léčebných ošetřování v léčebných lázní a v jednotlivých terapeutických prostorech obborní lékáři vykonávají posoudění zdravotního stavu pacientů. V případě léčebných ošetřování se vyžaduje jejich použití ve formě kúry, která v zájmu požadovaného účinku musí obsahovat minimum 15 ošetřování.

Léčebná a lázeňská kúra

Díky složení a jedinečnosti termální vody v Hajdúszoboszló, tato voda je základem všech léčebných kúr, která i koupáním působí na stav pacientů. Použitá lázeňská kúra spolu s ostatním ošetřováním díky klimatickým podmínkám a atmosféře lázeňského města je již desetiletí úspěšná. Jedným z najúspešnějších postupů je použití léčebného bahna, co je současně jedným základným prvkem kúr. Dalšími oblastmi použití léčby jsou pitné kúry, pohybová terapie, dýchací kúra, ultrazvukové-, světelné-, a elektrické terapie.

Sdílení