Rímsko–katolícky kostol Szent László

Užitočné informácie

Kontakt

Ulica Bocskai 1,
Hajdúszoboszló
telefón:
+36 52/270-079
+36 30/445-3447
e-mail: plebania.szoboszlo@gmail.com
web: http://szoboszloplebania.hu

Katolícky kostol mesta Hajdúszoboszló, Rímsko-katolícky kostol Szent László bol postavený v barokovom štýle v roku 1776.

Fresky zdobiace interiér Rímsko-katolíckeho kostola sú dielom sakrálneho umelca Istvána Takácsa, ktorý ich vytvoril v 30. rokoch. Umelecké dielo kombinuje kresťanské témy s charakteristickými črtami života mesta, ako je objavenie termálnej vody alebo blízkosť Hortobágy. Katolícky kostol s vyššie uvedenými freskami, ktorý sa nachádza na ulici Bocskai, sa považuje za jednu z jedinečných atrakcií mesta Hajdúszoboszló. Ďalšou zaujímavosťou kostola je to, že tento svätostánok navštívil aj Ján Pavol II. ešte ako arcibiskup Krakova.

Plán bohoslužieb

Pondelok: 7:30
Utorok: 17:30
Streda: 7:30
Štvrtok: 7:30 stretnutie len pre účastníkov modlitieb ruženca
Piatok: 7:30
Sobota: 7:30
Nedeľa:
7:30 – Vo farskom kostole: Stretnutie účastníkov modlitieb ruženca
8:00 – Vo farskom kostole: Svätá omša
10:00 – Vo farskom kostole: Svätá omša
17:30 – V kaplnke: Stretnutie účastníkov modlitieb ruženca
18:00 – V kaplnke: Svätá omša

Obrázky kostola

Mapa, dostupnosť

Spôsob plánovania vašej cesty:
  1. Kliknite na prepojenie „útvonaltervezés“ (plánovanie cesty) na mape:
  2. Napíšte svoju adresu do políčka „A“ pod mapou:
  3. Kliknite na tlačidlo „Irányok lekérdezése“ (Obdržať pokyny)!
Zdieľanie