Designer nyereményjáték részvételi feltételek

Játékszabályzat

 1. A játék időtartama
  A játék 2019.08.13-09.15. között tart. Az aktuális játék nyertesének sorsolása és eredményhirdetése a nyereményjáték utolsó napját követő nap 16:00 óra. A sorsolás a kérdőív kitöltése során automatikusan kapott sorszám alapján történik.
 2. A játék szervezője
  A játék szervezője a hajduszoboszlo.hu oldalt üzemeltető Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft. (cím: 4200 Hajdúszoboszló József Attila u. 2-18.) továbbiakban Szervező.
 3. Nyeremények
  A Szervező a nyertesek számára, az aktuális nyeremény leírásában található tárgynyereményeket garantálja.
 4. A játékba kerülés feltételei
  A játékba kerülés feltétele, hogy a felhasználó kiszínezi a nyereményjáték aloldalról is letölthető hajdúszoboszlói színezőt, regisztrál és a kiszínezett grafikát felölti az oldalra.
 5. A nyertesek kiválasztása
  A nyeremények véletlenszerű sorsolás útján kerülnek kisorsolásra. A Szervező a sorsolás nyerteseit a sorsolást követően haladéktalanul, maximum 3 munkanapon belül értesíti a nyeremény átvételének részleteiről. A Szervező a nyertesek értesítését a játékosok által a regisztráció során megadott e-mail címen kísérli meg. A Szervező kizárja a felelősségét abban az esetben, ha a nyertesek adataik pontatlansága vagy változása miatt nem értesülnek a nyereményről. Ha a Szervező az email-en nem tudja a nyertest elérni, vagy a nyertes 5 munkanapon belül nem válaszol a szervezőnek, akkor a nyeremény elvész. A Szervező jogosult ellenőrizni a nyertesek regisztrációit, adataik valódiságát. Amennyiben többszöri regisztráció, vagy nem valós személyek kerülnek megállapításra, akkor a felhasználó törlésre kerül, nyereményét is elveszítve. Ilyen esetekben pótnyertes(ek) kerülhet(nek) kisorsolásra a játékszabályzat egyéb pontjainak megfelelően. A nyeremény felhasználásának időpontját telefonos egyeztetés előzi meg. A nyeremény másra is átruházható: a nyertes felhasználó általa megjelölt tetszőleges személynek átadhatja a nyereményét. A játékban nem vehetnek részt a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft., a Hungarospa Zrt, a Hajdúszoboszlói Önkormányzat munkatársai, a HFE és HVE egyesületek tagjai és hozzátartozói.
 6. Részvételi feltételek
  A nyereményjátékban kizárólag azon 18. életévét betöltött magyar állampolgárok vehetnek részt, akik a nyereményjáték meghirdetett időtartama alatt önkéntesen regisztrálnak a nyereményjátékra, valamint hiánytalanul és a valóságnak megfelelően válaszolnak a feltett kérdésekre. A nyereménysorsoláson az vesz részt, aki elfogadta a jelen és az Adatkezelési szabályzatot és megfelel a részvételi feltételeknek. A nyereményjátékba egy személy csak egyszer regisztrálhat. Több regisztráció esetén a regisztrációkat a Szervező törli.
  • 1992. évi LXIII. törvény – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény);
  • 1992. évi LXVI. törvény – a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról;
  • 1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (DM törvény);
  A regisztráció önkéntes, ezért az adatok megadása előtt kérjük, mérlegelje a jelen pontban és a fentiekben foglaltakat! A regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy a hírlevél feliratkozáskor megadott adatait közvetlen üzletszerzési célból visszavonó nyilatkozatáig kezeljük. Tájékoztatjuk továbbá, hogy a regisztrálónak bármikor jogában áll személyes adatai kezelését indoklás nélkül megtagadni, illetve a regisztráció során tett hozzájáruló nyilatkozatait feltétel nélkül, ingyenesen visszavonni. Visszavonó, illetve tiltó nyilatkozatát eljuttathatja a következő e-mail címre: turizmus@hajduszoboszlo.hu. Az adatkezelés megszüntetése azt jelenti, hogy a regisztrált személy adatai törlésre kerülnek valamennyi adatkezelőnél és felhasználónál, így a nyereményjáték sorsolási adatbázisába sem kerülhet be, és így nem nyerhet. A rendszerünkben tárolt adatokat bizalmasan, az Ön által megadott keretek között kezeljük és azokat az adatkezelési felhatalmazással nem rendelkezők számára, az Ön hozzájárulása nélkül nem adjuk ki.
 7. A regisztrált személy által tett nyilatkozatok
  A fenti tájékoztatás megismerése után az alábbi nyilatkozatot teszem:
  Hozzájárulok, hogy az adatkezelők és az adatátadással érintett adatfelhasználók visszavonásig turisztikai hírlevelet küldjenek a regisztrációnál megadott e-mail címemre. Hozzájárulok, hogy a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft adataimat üzletszerzési célból visszavonásig kezeljék, ennek keretében turisztikai ajánlatot juttassanak el online formában, e-mail útján.

Adatkezelési szabályzat

 • A hajduszoboszlo.hu weboldal (a továbbiakban: Weboldal) üzemeltetője a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft. (továbbiakban: Üzemeltető).
 • Az Üzemeltető a Weboldalon gyűjtött adatok kezelése során a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Adatvédelmi Törvény) és az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény rendelkezéseinek megfelelően jár el. Az Adatvédelmi Törvény alapján az adatok kezelője az Üzemeltető.
 • A Weboldalon elérhető szolgáltatások igénybevételéhez felhasználóinknak regisztrációs kérdőívet kell kitölteniük. Az így összegyűjtött adatokat az adatkezelő és az adatfeldolgozó a vonatkozó jogszabályokban előírt módon kezeli és dolgozza fel, azokhoz illetéktelen személyek nem férhetnek hozzá.
 • A felhasználó a regisztráció kitöltésével adatai kezeléséhez kifejezetten hozzájárul. A felhasználó a regisztrációval kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Üzemeltető a regisztráció során megadott adatokat a nyereményt felajánló cég (továbbiakban: Partnercég) részére átadja. Az ilyen átadást követően a regisztráció során megadott adatokat a Partnercég is kezelni fogja.
 • Az adatok törlésére vonatkozó kérést a játékot követően a játékosnak az Üzemeltetőhöz és/vagy a Partnercéghez is el kell eljuttatnia.
 • A regisztrált adatokból az Üzemeltető statisztikai kimutatásokat készít olyan formában, hogy a statisztikai adatok az egyes személyekre vonatkozó egyedi adatokat nem tartalmaznak. Az Üzemeltető a regisztráltaknak marketing jellegű üzeneteket küld, amelyek a további játéklehetőségekről, akciókról és egyéb marketing célokról szólnak, valamint a Partnercégek üzeneteit továbbítja a játékosok részére. Üzemeltető ezen kívül jogosult más szolgáltatásairól szóló marketing üzenetek küldésére is. A Partnercég jogosult közvetlenül is küldeni hírlevelet a játékában regisztráltjai részére.
 • A meghirdetett nyereményjátékokon az Üzemeltető munkatársai és közvetlen hozzátartozói nem vehetnek részt.
 • Szolgáltatásaink számos olyan kapcsolódási pontot (linket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezetnek. Ezen szolgáltatók, illetve a Partnercégek adat- és információvédelmi gyakorlatáért az Üzemeltető nem vállal felelősséget.
 • Adatvédelmi nyilvántartás: Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-55340/2012.

Szeretne időben értesülni a programokról?Iratkozzon fel hírlevelünkre itt!

Megosztás