Városközpont rehabilitáció

2013. április 9.

A beruházás elemei:

  • Kovács Máté Művelődési Központ és Könyvtár megújítása
  • Bocskai Többfunkciós Rendezvényközpont kialakítása
  • Üzletsor megújítása
  • Halasi Fekete Péter tér megújítása
  • Hősök tere(Mozicsarnok) megújítása
  • Hősök tere ( Emlékezés tere) megújítása
  • Hősök tere/Templomerőd megújítása
  • Hősök tere / parkolók megújítása

Kovács Máté Művelődési Központ és Könyvtár megújítása
Helyszín: Hajdúszoboszló, Szilfákalja u. 2.

A beruházás célja:
Az épület a rehabilitáció során kívül-belül megújul kibővül és új funkciókat is kap. Az itt található szolgáltatások több elemmel bővülnek, melyek a következők:
– Ifjúsági-civil információs és tanácsadó iroda kialakítása.
– Infomentor iroda kialakítása
– Üzlethelyiségek – könyvesbolt és kávézó – kialakítása

Üzletsor megújítása
Helyszín: Hajdúszoboszló, Hősök tere 3.

A beruházás célja:
A városközpont gazdasági-szolgáltatási jelentőségének növelése a vállalkozások megtelepedését segítő helyszínek fejlesztésével.
Cél a városközponti frekventált elhelyezkedésű épület és környezet közötti összhang megteremtése, az utcakép egységesítése.

A fejlesztés részletei:
A beruházás során megvalósul a Hősök tere (Emlékezés tere) közvetlen szomszédságában elhelyezkedő üzletsor teljes külső felújítása, valamint magánforrás bevonásával az üzletsor részét képező gyógyszertár külső-belső felújítása. Az épület ugyanis nagymértékben hozzájárul a városkép arculatának javításához, az egységes utcakép megteremtéséhez.
Tervezett homlokzati felújítási munkák: a földszinti homlokzati falszakaszok vakolat javítása és átszínezése, valamint a földszinti portálszerkezetek felett konzolosan kinyúló acél tartószerkezetre szerelt biztonsági üvegborítású előtető építése a teljes homlokzati hosszon.
Az épület földszinti homlokzatának teljes rendbetételéhez szükséges, hogy a korszerűtlen, korrodálódott acél tok és szárnyszerkezetű, nem megfelelő hőszigetelő képességű üveggel kialakított portálok cseréjére is sor kerüljön. A beruházás során keretében megtörténik a gyógyszertár homlokzati szakaszának megújítása is, valamint a gyógyszertári rész jelenlegi alapterületének mintegy kétharmad részének felújítása.
Az üzletsor megújítása tevékenységet a konzorciumi tagok közösen valósítják meg, a saját tulajdonukat érintő fejlesztések aktiválása elkülönítetten valósul meg.

Halasi Fekete Péter tér megújítása
Helyszín: Hajdúszoboszló, Halasi Fekete Péter tér

A beruházás célja:
A rehabilitáció során a városközpont kulturális és közösségi funkciói erősödnek, a közterület megújul és hozzájárul az egységes városkép kialakításához.
A tér a belvárosi közterek átfogó rekonstrukciójába illeszkedve hozzájárul egy egységes és összefüggő belvárosi térrendszer kialakításához.

A fejlesztés részletei:
A beruházás keretében a Kovács Máté Művelődési Központ és Könyvtár szomszédságában található Halasi Fekete Péter tér teljes felújítása megvalósul, elősegítve ezáltal az egységes városkép kialakulását. Az újonnan létesült zöldfelület mellett a közparkot is érintő – a művelődési házhoz szükséges, ugyanakkor a városközpontot is kiszolgáló, a lakótelepi belső úthálózathoz kapcsolódó – bekötő út és annak két oldalán kialakított merőleges parkolók kerülnek kialakításra. A mozgáskorlátozottak részére a Művelődési Központ hátsó bejáratához legközelebb eső helyen alakítanak ki parkolót.
A gyalogos közlekedést szolgáló járdák és térburkolatok az utóbbi időkben a városban kialakított járda és térburkolati rendszerekhez illeszkednek, emellett anyagukban, színükben, formájukban, felületi textúrájukban maximálisan illeszkednek a bővítésre és felújításra kerülő művelődési házhoz.
Az új parkoló és gyalogos közlekedési területek, járdák építésével egyidőben kerül sor a tér zöldterületeinek felújítására és zöldterületi bővítésére is. A szükségtelenné váló aszfalt burkolattal ellátott parkolóként használt burkolt terület felbontásra kerül és a helyén park kialakítása történik. Ezáltal a téren jelentős nagyságú összefüggő zöldterület alakul ki.
A tér rendezése tartalmazza a szükséges térvilágítási lámpatestek valamint utcabútorok (padok, kerékpártároló, hulladékgyűjtők) elhelyezését.

Hősök tere (Mozicsarnok) megújítása
Helyszín: Hajdúszoboszló, Hősök tere

A beruházás célja:
A beruházása célja, hogy a belvárosi közterek átfogó rekonstrukciójával egy egységes és összefüggő térrendszer alakuljon ki a belvárosban, amely egyaránt szolgálja a helyi lakosság közösségi életét, hozzájárul a városközpont arculatának megújulásához és összességében vonzóbbá teszi a belvárost a vendégek számára.

A fejlesztés részletei:
A tevékenység keretében a Hősök tere (Mozicsarnok) közterület teljeskörű felújítása valósul meg.
A tömbbelsőben a Hősök teréről a mozi épületére rávezető gyalogos közlekedésre alkalmas térburkolat kerül kialakításra, mint fő közlekedési tengely, valamint a bevezető útról merőleges lecsatlakozás lesz biztosított a zöldségpiac irányába.
A mozira rávezető térburkolat a lecsatlakozást követően kiszélesítésre kerül annak érdekében, hogy közvetlenül a mozi épülete előtti területen legyen lehetőség kisebb volumenű szabadtéri rendezvények megtartására is. Ezen közlekedési irányok kiépítésével a gyalogos közlekedés rendezetté válik.
A gépjármű közlekedés közúthálózata a jelenlegi nyomvonalon változatlan formában megmarad.
A városközpontban folyamatosan növekvő parkolási igény kielégítésére a mozi és a piac közötti út mellett új parkolóhelyek kialakítására kerül sor. A mozgáskorlátozottak részére kialakított parkoló a tervezett Rendezvényközpont főbejáratához legközelebb eső helyen kerül kialakításra. A gyalogos közlekedési területek valamint az újonnan kialakított parkolók felületei térkő burkolattal készülnek. A mozicsarnok kialakításra kerülő térburkolatai mentén padok hulladékgyűjtők, és kerékpártároló elhelyezésére is sor kerül.

Hősök tere (Emlékezés tere) megújítása
Helyszín: Hajdúszoboszló, Hősök tere

A beruházás célja:
A beruházás célja az, hogy a Hősök tere (Mozicsarnok) megújításához hasonlóan a belvárosi közterek átfogó rekonstrukciójával egy egységes és összefüggő térrendszer alakuljon ki a belvárosban.

A fejlesztés részletei:
A beruházás során megtörténik a Hősök tere 3. szám alatt található vegyesrendeltetésű épület észak-nyugati homlokzata előtti terasz felújítása, a teraszt megtámasztó támfal kialakítása, az épület előtti közterületen a gyalogos közlekedési területek átépítése, a zöldterület rekonstrukciója.
A fejlesztéssel megvalósul Hajdúszoboszló főterének – a Hősök tere korábbi fejlesztéseiből „kimaradt” szakasz (Kossuth utca és a Bocskai utca közé eső szakasz) – megújítása, az Emlékezés tere kialakítása.

Hősök tere/Templomerőd megújítása
Helyszín: Hajdúszoboszló, Hősök tere

A beruházás célja:
A beruházás célja, hogy a Hősök tere más elemeinek felújításával összhangban a térnek ez a része is hozzájáruljon az egységes városkép kialakításhoz, illetve ahhoz, hogy egy egységes és összefüggő térrendszer jöjjön létre a belvárosban.

A fejlesztés részletei:
A tevékenység keretében megvalósul a műemléki templomerőd és környezetének megújítása, valamint a templomerőd közvetlen szomszédságában álló Gönczy Pál mellszobor és I. világháborús emlékmű felújítása.
A templomerőd környezetének térrendezése során kiemelt szempont az akadálymentes megközelítést biztosító, pormentes gyalogos közlekedést szolgáló burkolt felület kialakítása, ill. igényes zöldfelület létrehozása, az erődfal környezetének megfelelő éjszakai megvilágítása.

Hősök tere / parkolók megújítása
Helyszín: Hajdúszoboszló, Hősök tere

A beruházás célja:
A Hősök tere más elemeihez hasonlóan ebben az esetben is a városközpont kulturális és közösségi funkcióinak erősítése a közterületek megújításával, egységes városkép kialakítása.

A fejlesztés részletei:
A beruházás során megtörténik a Kígyó utca elejének, a Profi élelmiszerüzlet környezetének megújítása.
A rehabilitáció alá vont területen több új parkoló alakítható ki a jelenlegi rendezetlen parkoló állásokkal szemben.
A parkolásra használt egyenetlen salakkal felszórt terület helyén egységes, jól megközelíthető parkoló kerül kialakításra térkő burkolattal ellátva. A parkoló és a Profi áruház közti jelenleg is füves tér megmarad, de a szintkülönbség miatt rézsű és lépcső, rámpa kerül beépítésre. A felújítást követően kisebb rendezvények megtartására is alkalmassá tehető tér alakul ki, a kiemelt területen egy ideiglenes kis színpad elhelyezésével tánc- és egyéb bemutatók megrendezése is lehetővé válik.
A tér megvilágítását új kandeláberek biztosítják majd.

Megosztás