Városközpont rehabilitáció

2013. április 9.

A beruházás elemei:

  • Kovács Máté Művelődési Központ és Könyvtár megújítása
  • Bocskai Többfunkciós Rendezvényközpont kialakítása
  • Üzletsor megújítása
  • Halasi Fekete Péter tér megújítása
  • Hősök tere(Mozicsarnok) megújítása
  • Hősök tere ( Emlékezés tere) megújítása
  • Hősök tere/Templomerőd megújítása
  • Hősök tere / parkolók megújítása

Kovács Máté Művelődési Központ és Könyvtár megújítása
Helyszín: Hajdúszoboszló, Szilfákalja u. 2.

A beruházás célja:
Az épület a rehabilitáció során kívül-belül megújul kibővül és új funkciókat is kap. Az itt található szolgáltatások több elemmel bővülnek, melyek a következők:
– Ifjúsági-civil információs és tanácsadó iroda kialakítása.
– Infomentor iroda kialakítása
– Üzlethelyiségek – könyvesbolt és kávézó – kialakítása

Üzletsor megújítása
Helyszín: Hajdúszoboszló, Hősök tere 3.

A beruházás célja:
A városközpont gazdasági-szolgáltatási jelentőségének növelése a vállalkozások megtelepedését segítő helyszínek fejlesztésével.
Cél a városközponti frekventált elhelyezkedésű épület és környezet közötti összhang megteremtése, az utcakép egységesítése.

A fejlesztés részletei:
A beruházás során megvalósul a Hősök tere (Emlékezés tere) közvetlen szomszédságában elhelyezkedő üzletsor teljes külső felújítása, valamint magánforrás bevonásával az üzletsor részét képező gyógyszertár külső-belső felújítása. Az épület ugyanis nagymértékben hozzájárul a városkép arculatának javításához, az egységes utcakép megteremtéséhez.
Tervezett homlokzati felújítási munkák: a földszinti homlokzati falszakaszok vakolat javítása és átszínezése, valamint a földszinti portálszerkezetek felett konzolosan kinyúló acél tartószerkezetre szerelt biztonsági üvegborítású előtető építése a teljes homlokzati hosszon.
Az épület földszinti homlokzatának teljes rendbetételéhez szükséges, hogy a korszerűtlen, korrodálódott acél tok és szárnyszerkezetű, nem megfelelő hőszigetelő képességű üveggel kialakított portálok cseréjére is sor kerüljön. A beruházás során keretében megtörténik a gyógyszertár homlokzati szakaszának megújítása is, valamint a gyógyszertári rész jelenlegi alapterületének mintegy kétharmad részének felújítása.
Az üzletsor megújítása tevékenységet a konzorciumi tagok közösen valósítják meg, a saját tulajdonukat érintő fejlesztések aktiválása elkülönítetten valósul meg.

Halasi Fekete Péter tér megújítása
Helyszín: Hajdúszoboszló, Halasi Fekete Péter tér

A beruházás célja:
A rehabilitáció során a városközpont kulturális és közösségi funkciói erősödnek, a közterület megújul és hozzájárul az egységes városkép kialakításához.
A tér a belvárosi közterek átfogó rekonstrukciójába illeszkedve hozzájárul egy egységes és összefüggő belvárosi térrendszer kialakításához.

A fejlesztés részletei:
A beruházás keretében a Kovács Máté Művelődési Központ és Könyvtár szomszédságában található Halasi Fekete Péter tér teljes felújítása megvalósul, elősegítve ezáltal az egységes városkép kialakulását. Az újonnan létesült zöldfelület mellett a közparkot is érintő – a művelődési házhoz szükséges, ugyanakkor a városközpontot is kiszolgáló, a lakótelepi belső úthálózathoz kapcsolódó – bekötő út és annak két oldalán kialakított merőleges parkolók kerülnek kialakításra. A mozgáskorlátozottak részére a Művelődési Központ hátsó bejáratához legközelebb eső helyen alakítanak ki parkolót.
A gyalogos közlekedést szolgáló járdák és térburkolatok az utóbbi időkben a városban kialakított járda és térburkolati rendszerekhez illeszkednek, emellett anyagukban, színükben, formájukban, felületi textúrájukban maximálisan illeszkednek a bővítésre és felújításra kerülő művelődési házhoz.
Az új parkoló és gyalogos közlekedési területek, járdák építésével egyidőben kerül sor a tér zöldterületeinek felújítására és zöldterületi bővítésére is. A szükségtelenné váló aszfalt burkolattal ellátott parkolóként használt burkolt terület felbontásra kerül és a helyén park kialakítása történik. Ezáltal a téren jelentős nagyságú összefüggő zöldterület alakul ki.
A tér rendezése tartalmazza a szükséges térvilágítási lámpatestek valamint utcabútorok (padok, kerékpártároló, hulladékgyűjtők) elhelyezését.

Hősök tere (Mozicsarnok) megújítása
Helyszín: Hajdúszoboszló, Hősök tere

A beruházás célja:
A beruházása célja, hogy a belvárosi közterek átfogó rekonstrukciójával egy egységes és összefüggő térrendszer alakuljon ki a belvárosban, amely egyaránt szolgálja a helyi lakosság közösségi életét, hozzájárul a városközpont arculatának megújulásához és összességében vonzóbbá teszi a belvárost a vendégek számára.

A fejlesztés részletei:
A tevékenység keretében a Hősök tere (Mozicsarnok) közterület teljeskörű felújítása valósul meg.
A tömbbelsőben a Hősök teréről a mozi épületére rávezető gyalogos közlekedésre alkalmas térburkolat kerül kialakításra, mint fő közlekedési tengely, valamint a bevezető útról merőleges lecsatlakozás lesz biztosított a zöldségpiac irányába.
A mozira rávezető térburkolat a lecsatlakozást követően kiszélesítésre kerül annak érdekében, hogy közvetlenül a mozi épülete előtti területen legyen lehetőség kisebb volumenű szabadtéri rendezvények megtartására is. Ezen közlekedési irányok kiépítésével a gyalogos közlekedés rendezetté válik.
A gépjármű közlekedés közúthálózata a jelenlegi nyomvonalon változatlan formában megmarad.
A városközpontban folyamatosan növekvő parkolási igény kielégítésére a mozi és a piac közötti út mellett új parkolóhelyek kialakítására kerül sor. A mozgáskorlátozottak részére kialakított parkoló a tervezett Rendezvényközpont főbejáratához legközelebb eső helyen kerül kialakításra. A gyalogos közlekedési területek valamint az újonnan kialakított parkolók felületei térkő burkolattal készülnek. A mozicsarnok kialakításra kerülő térburkolatai mentén padok hulladékgyűjtők, és kerékpártároló elhelyezésére is sor kerül.

Hősök tere (Emlékezés tere) megújítása
Helyszín: Hajdúszoboszló, Hősök tere

A beruházás célja:
A beruházás célja az, hogy a Hősök tere (Mozicsarnok) megújításához hasonlóan a belvárosi közterek átfogó rekonstrukciójával egy egységes és összefüggő térrendszer alakuljon ki a belvárosban.

A fejlesztés részletei:
A beruházás során megtörténik a Hősök tere 3. szám alatt található vegyesrendeltetésű épület észak-nyugati homlokzata előtti terasz felújítása, a teraszt megtámasztó támfal kialakítása, az épület előtti közterületen a gyalogos közlekedési területek átépítése, a zöldterület rekonstrukciója.
A fejlesztéssel megvalósul Hajdúszoboszló főterének – a Hősök tere korábbi fejlesztéseiből „kimaradt” szakasz (Kossuth utca és a Bocskai utca közé eső szakasz) – megújítása, az Emlékezés tere kialakítása.

Hősök tere/Templomerőd megújítása
Helyszín: Hajdúszoboszló, Hősök tere

A beruházás célja:
A beruházás célja, hogy a Hősök tere más elemeinek felújításával összhangban a térnek ez a része is hozzájáruljon az egységes városkép kialakításhoz, illetve ahhoz, hogy egy egységes és összefüggő térrendszer jöjjön létre a belvárosban.

A fejlesztés részletei:
A tevékenység keretében megvalósul a műemléki templomerőd és környezetének megújítása, valamint a templomerőd közvetlen szomszédságában álló Gönczy Pál mellszobor és I. világháborús emlékmű felújítása.
A templomerőd környezetének térrendezése során kiemelt szempont az akadálymentes megközelítést biztosító, pormentes gyalogos közlekedést szolgáló burkolt felület kialakítása, ill. igényes zöldfelület létrehozása, az erődfal környezetének megfelelő éjszakai megvilágítása.

Hősök tere / parkolók megújítása
Helyszín: Hajdúszoboszló, Hősök tere

A beruházás célja:
A Hősök tere más elemeihez hasonlóan ebben az esetben is a városközpont kulturális és közösségi funkcióinak erősítése a közterületek megújításával, egységes városkép kialakítása.

A fejlesztés részletei:
A beruházás során megtörténik a Kígyó utca elejének, a Profi élelmiszerüzlet környezetének megújítása.
A rehabilitáció alá vont területen több új parkoló alakítható ki a jelenlegi rendezetlen parkoló állásokkal szemben.
A parkolásra használt egyenetlen salakkal felszórt terület helyén egységes, jól megközelíthető parkoló kerül kialakításra térkő burkolattal ellátva. A parkoló és a Profi áruház közti jelenleg is füves tér megmarad, de a szintkülönbség miatt rézsű és lépcső, rámpa kerül beépítésre. A felújítást követően kisebb rendezvények megtartására is alkalmassá tehető tér alakul ki, a kiemelt területen egy ideiglenes kis színpad elhelyezésével tánc- és egyéb bemutatók megrendezése is lehetővé válik.
A tér megvilágítását új kandeláberek biztosítják majd.

Megosztás

A weboldal használatával hozzájárul a sütik használatához. Részletek...

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close